Players

Isim: Smith, Jake
Takma ad: Carbon
Menşei: Australia
Carbon (Smith, Jake)

Team:
Denial eSports