Players

Isim: Yu-Nong, Zhang
Takma ad: BadeMan
Menşei: Bilinmeyen
BadeMan (Yu-Nong, Zhang)