Players

Isim: Yi-Xiang, Zhou
Takma ad: Assqssin
Menşei: China
Assqssin (Yi-Xiang, Zhou)

Team:
Legend Esport Gaming