Players

Isim: Hao-Jin, Wei
Takma ad: Aris
Menşei: Bilinmeyen
Aris (Hao-Jin, Wei)